Konkurs p.n.: 

Przebudowa rynku w Jędrzejowie - Przywrócenie historycznego charakteru XIII-wiecznego zabytkowego rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego.
II NAGRODA - zespół: ARSIS Atelier Projektowe Agnieszka Kaczmarska + finm.pl Karol Sabalczyk

Uzasadnienie jury konkursu:
"Nagrodę przyznano za czytelna formę aranżacji przestrzeni placu przy pomocy kompozycji stałych elementów wyznaczających strefy o wielorakim charakterze użytkowania przestrzeni. 

Na płycie rynku podążającej za naturalnym spadkiem terenu wydzielono dwie strefy funkcjonalne: rekreacyjną (fontanna multimedialna, zieleniec, ławki i stoły) i artystyczną (scena z fontannami), obie wkomponowane w oparciu o hipotetyczny zarys reliktu miejskiego.

Ciekawym, choć kontrowersyjnym rozwiązaniem jest zagłębienie amfiteatralne wokół eksponowanych reliktów historycznego obiektu. 
Zagłębienie wymusza wprowadzenie barier ochronnych, nie koniecznie pożądanych w obszarze placu.

Wprowadzenie podestu estrady jako stałego elementu placu wraz z fontannami definiuje na trwałe przestrzeń strefy rynku i zachęca do codziennego jej użytkowania, nie tylko o charakterze wydarzeń artystycznych.

Wszystkie obiekty stanowiące stałe ‚umeblowanie’ rynku są elementami celowymi, zapraszającymi potencjalnych użytkowników do intensywnego, codziennego ich wykorzystania.
Posadzka kamienna w rysunkach planu kontynuuje w sposób ciekawy podziały w liniach granic posesji.
Szpalery drzew izolują strefy funkcjonalne od ruchu kołowego.

Projektowane budynki o współczesnym charakterze wpisują się w cechy architektury rodzimej (właściwa skala, czysta i oszczędna w wyrazie dyspozycja detalu). Proponowane rozwiązania funkcjonalno-użytkowe są w pełni prawidłowe.

Koszty realizacyjne mieszczą się w postulowanych warunkami zakresach.
"
Październik 2015Materialy do pobrania
powrót

ARSIS Atelier Projektowe Agnieszka Kaczmarska | 40-078 Katowice, Plac Wolności 3/8, Polska, e-mail: atelier@arsis.pl | projekty architektoniczne | aranżacje wnętrz | projekty obiektów przemysłowych | przebudowy | adaptacje | modernizacje